เนื่องจากทางร้านคิดค่าบริการจัดส่งเป็นแบบ Flat rate คงที่ในทุก ๆ ใบสั่งซื้อตามภูมิภาคที่จัดส่ง

ในกรณีที่ลูกค้ามีการสั่งซื้อสินค้าในช่วง Pre-order พร้อมกับสินค้าปกติในใบสั่งซื้อเดียวกัน ทางร้านจะดำเนินการจัดส่งสินค้าให้พร้อมกันทั้งหมดในคราวเดียวกัน โดยทางร้านจะพยายามจัดส่งสินค้าทั้งหมดให้ในทันทีที่สินค้า Pre-order พร้อมจัดส่งแล้ว

หากลูกค้ามีความต้องการสินค้าปกติก่อนกรุณาแยกใบสั่งซื้อต่างหากเพื่อความรวดเร็วในการจัดส่งสินค้า